MarilynMinter_WangechiGold6

Wangechi Gold 6
2009, C Print