MarilynMinter_WangechiGold5

Wangechi Gold 5
2009, C Print