MarilynMinter_WangechiGold4

Wangechi Gold 4
2009, C Print