MarilynMinter_WangechiGold3

Wangechi Gold 3
2009, C Print