MarilynMinter_WangechiGold2

Wangechi Gold 2
2009, C Print