MarilynMinter_WangechiGold1

Wangechi Gold 1
2009, C Print