White Out (Kiki)
2015, enamel on metal, 72 x 86.5 inches