White Cotton Panties
1992, enamel on metal, 48 x 36 inches